Thứ Tư , Tháng Mười Một 29 2023
Home / Thủ thuật / Kiểm tra nhiệt độ Raspberry Pi

Kiểm tra nhiệt độ Raspberry Pi

Giám sát tình trạng sức khỏe của Raspberry Pi là nhu cầu cần thiết và quan trọng nếu bạn sử dụng bo mạch liên tục 24/24. Trong đó việc kiểm tra nhiệt độ là quan trọng nhất bởi nó có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ cũng như hiệu năng hoạt động của Raspberry Pi.

Để theo dõi liên tục, bạn có thể sử dụng sản phẩm Raspberry Pi CPUInfo Screen với tính năng hiển thị loại bo mạch, địa chỉ IP, nhiệt độ, lượng tiêu thụ RAM và CPU. Hoặc nếu không, bạn có thể làm theo bài viết này để kiểm tra nhiệt độ Raspberry Pi khi cần thiết.

1. Kiểm tra nhiệt độ GPU của Raspberry Pi

Các bạn chạy lệnh sau:

vcgencmd measure_temp

hoặc

/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

Thông tin hiển thị sẽ như thế này

Kiểm tra nhiệt độ GPU trên Raspberry Pi
Kiểm tra nhiệt độ GPU trên Raspberry Pi

2. Kiểm tra nhiệt độ CPU của Raspberry Pi

Các bạn chạy lệnh sau

cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

Lệnh này sẽ hiển thị nhiệt độ với đơn vị là mili độ, để hiển thị theo độ C quen thuộc các bạn chạy 2 lệnh sau

cpu=$(</sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
echo "$((cpu/1000)) c"

Thông tin hiển thị sẽ như sau

Kiểm tra nhiệt độ CPU Raspberry Pi
Kiểm tra nhiệt độ CPU Raspberry Pi

3. Kiểm tra nhiệt độ CPU và GPU cùng lúc

Để kiểm tra nhiệt độ cả CPU và GPU cùng lúc với một click, các bạn chỉ đơn giản là tạo một file bash, khi nào cần chúng ta sẽ chạy file này. Sử dụng lệnh nano hoặc vi để tạo một file checktemp.sh với nội dung như sau

#!/bin/bash
# Script: checktemp.sh
# Purpose: Display the ARM CPU and GPU temperature of Raspberry Pi 2/3
# Author: Raspberry Pi Viet Nam (https://raspberrypi.vn) under GPL v2.x+
# -------------------------------------------------------
cpu=$(</sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
echo "$(date) @ $(hostname)"
echo "-------------------------------------------"
echo "GPU => $(/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp)"
echo "CPU => $((cpu/1000))'C"

Tạo file kiểm tra nhiệt độ CPU và GPU Raspberry Pi
Tạo file kiểm tra nhiệt độ CPU và GPU Raspberry Pi

Các bạn save file lại và tiến hành phân quyền cho file theo lệnh

chmod +x checktemp.sh

Nếu cần xem nhiệt độ của CPU và GPU các bạn chạy lệnh sau

./checktemp.sh

Nội dung hiển thị sẽ như thế này

kiem-tra-nhiet-do-raspberrypi-5

Chúc các bạn thành công